Reservation af “Sommer symfoni”

Du kan nu reserverer din deltagelse i “Sommer Symfoni” 2020.

Din reservation er først gældende når du har modtaget en bekræftelse og indbetalt deltagergebyret til SYMPHSIUM EUROPA.

Forsikringen indbetales sammen med depositum for at være gældende.